Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

        1993-1994 eğitim öğretim yılında eğitimine başlayan Meslek Yüksekokulumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretime devam etmekte iken 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu' na eklenen ek 60. Maddeyle tüzel kişiliğini kazanmış olan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır. 

        Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki , Dış Ticaret, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Lojistik ,Bilgisayar Progracılığı Programları okutulmakta olup bu programlarda ülkemiz sanayinin ihtiyacı olan, eğitilmiş kalifiye ara eleman gereksiniminin karşılanmasına yönelik eğitim öğretim verilmektedir. Huzur ve güven ortamında eğitim yapılan Karahallı Meslek Yüksekokulu, aydınlık geleceğe açılan kapıda Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkemiz gençlerine en iyi sosyal ve akademik hizmeti sunmayı temel ilke edinmiştir.