Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

       Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bunları sürekli güncelleştirmek; araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile saygın bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.