Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

          Çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunan, insan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendiren bilgiye ulaşma yollarını öğreten, öğrenci öğretim elemanı etkileşimini üst düzeyde tutmaya özen gösteren, düşleyen ve düşünen, çalışkan, üretken ve toplumsal sorunlara duyarlı, öz değerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş, aydın bireyler yetiştiren araştırıcı ve yaratıcı öğrenci odaklı bir eğitim.