Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

I. SINIF I. YARIYIL

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001012020

TÜRK Dili I

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001032020

İNGİLİZCE I

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001052020

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX.Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001012020

Matematik

Z

4

0

4

5

 

Dersin İçeriği: Küme ve Sayı kavramları, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Özel Fonksiyonları Türevleri, Türevin Geometrik ve Fiziksel anlamı, Belirsiz şekiller, Eğri çizimleri, İntegral

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001032020

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

Z

2

2

3

6

Dersin İçeriği: Algoritma Yazım Aşamaları, Problemi Tanımlama, Problemi Geliştirme, Sisteme Uyumluluğunu Tespit Etme , Çözümü Kâğıt Üzerinde Gösterme, Çözümü Deneme, Çözümü Geliştirme, Oluşabilecek Hatalar, Akış Diyagramı Şekilleri,  Akış Diyagramının Kullanımı,  Akış Diyagramının Takibi, Akış Diyagramında Hata Kontrolü

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001052020

KARİYER PLANLAMA

Z

1

0

1

2

Dersin İçeriği: Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasının mesleki danışmanlıkla ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlaması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001072020

İLETİŞİM

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: İletişim tanım ve gelişimi, iletişim süreci, kişi içi iletişim, kişilerarası iletişim, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim modelleri, medya kuram ve modelleri.

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001092020

BEDEN EĞİTİMİ I

S

0

1

0,5

2

Dersin İçeriği: Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışların öğrenilmesi. Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar, Beden Eğitimi ve Sporda Yayınlar, Dünyada Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi, Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar, Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi. Beden Eğitimi ve Sporda Öncü Eğitimciler. Beden Eğitiminin Geliştirdiği Nitelikler Beden Eğitimi Dersinin Amaçları. Sporun Kapsam Alanlarını Sistematikleştiren Unsurlar Spor Türleri ve Branşları.Spor Branş Grupları Bazında Spor Türlerinin Ayrımlaşması. Beden Eğitimi ve Sporun Kapsamına Giren Başlıca Alanlar. Beden Eğitimi ve Sporda Diğer Konular Beden Eğitimi ve Sporda Diğer Konular

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001112020

GÜZEL SANATLAR I

S

0

1

0,5

2

 

Dersin İçeriği: Dersin genel tanımı ve kaynakların verilmesi Sözlü anlatım Sanatla ilgili genel kavramlar ve sanat dallarının tanıtılması Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Sanat eserinin temel unsurları. Sanat eserinin üretim tüketim (algılama) sürecinde estetik ve işlevsel süreçler Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Sanatta konu/ içerik, ana konu/ yan konu Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Resim sanatı örneği üzerinde konu türleri Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Biçim elemanları Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Renk elemanları Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Müze/Sergi ziyareti eser inceleme Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Kompozisyon Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Malzeme ve Teknik öğelerin tanıtılması: Resim Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Malzeme ve Teknik öğelerin tanıtılması: Heykel ve Mimari Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Temel araştırma ve rapor sunum yöntemleri Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Örnek Eser incelemesi I powerpoint sunum, sınıf içi çalışma Örnek Eser incelemesi II Müze/ sergi ziyareti.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001132020

3 BOYUTLU MODELLEME VE TASARIM

S

2

2

3

4

Dersin İçeriği: Bilgisayar destekli tasarımın genel kavramları ile üç boyutlu tasarımın temel ilkelerinin Sketch-Up programları çerçevesinde verilmesi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001152020

BİLİŞİM HUKUKU

S

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Hızla gelişen bilgi işlem teknolojilerini düzenleyen hukuk kurallarını, bilgi

işlem teknolojileri kullanılarak işlenen suç tiplerini, bilişim sistemlerinde yer alan verinin hangi durumlarda delil olarak kullanılacağını, bilgi sistem yöneticilerinin hukuki görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler.

 

Z/S

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001172020

OFİS YAZILIMLARI

S

2

2

3

4

Dersin İçeriği: Belge işlemleri, Arayüz ve görünüm ayarları, Genel görünüm, Belge görünümleri. Temel yazım işlemleri, Metin girme, Metin düzenleme (seçme-taşıma-kopyalama), İşlemleri geri alma ve yineleme, Metin arama ve değiştirme. Biçimlendirme işlemleri, Metin biçimlendirme, Yazı tipi iletişim penceresi, Madde işaretleri ve numaralandırma, Biçim boyacısı. Sayfa yapısı ve yazdırma ayarları, Kapak sayfası, Üstbilgi- altbilgi, Belge görünümü. Tablo işlemleri, Tablo ekleme, Hücre boyutunu ayarlama. Nesne işlemleri, Resim ekleme, Şekil ekleme, Grafik ekleme. Gelişmiş özellikler. Makrolar. Özelleştirme, Hızlı erişim çubuğunu özelleştirme, Otomatik kurtarma seçenekleri, Belge özelleştirme.

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

 

1856001192020

VERİ TABANI VE YÖNETİMİ

S

2

2

3

4

 

Dersin İçeriği: Veritabanı ihtiyaç analizi, Veritabanı tanımı, Veritabanı  tabloları, İlişkisel veritabanı. Normalizasyon, Veri fazlalığı, Mutlak veri fazlalığı, Gereksiz tekrar. Normalizasyon algoritması, Fonksiyonel bağımlılık tanımı. Aday ve determinant anahtar tanımı. Tablonun veri fazlalığı ve sorunlu olup olmadığı tespiti (anahtarların durumuna göre). Tabloyu parçalama.

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001212020

ÖLÇME TEKNİĞİ

S

2

2

3

4

Dersin İçeriği: Uzunluk ölçümü, tanımı, birimleri, uzunluk birimlerinin birbirine dönüşümü, uzunluk ölçü aletleri. Ağırlık ölçümü, ağırlığın tanımı, ağırlık birimleri, ağırlık birimlerinin birbirine dönüşümü, ağırlık ölçü aletleri. Alan ölçümü, alanın tanımı, alan birimleri, alan birimlerinin birbirine dönüşümü. Hacim ölçümü, hacmin tanımı, hacmin birimleri, hacim birimlerinin birbirine dönüşümü, akışkan ölçümü, akışkanın tanımı, akışkanların özellikleri, basınç’ın tanımı, basınç birimleri. Sıcaklık ölçümü, sıcaklığın tanımı, sıcaklık birimleri, sıcaklık ölçü aletleri. Eğim ölçümü. Kesit ve çap ölçümü. Hız ve devir ölçümü. Işık ölçümü. Ses ölçümü. Basınç ve gerilme ölçümü. Moment ölçümü.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001232020

TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

S

2

2

3

4

Dersin İçeriği: Diyotlar, Diyotların yapısı ve çeşitleri, Diyotlar ile 1 fazlı doğrultucu devreler kurmak, Yarım dalga, Tam dalga. Filtre Devreleri, Filtrelerin tanımı ve çeşitleri

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001252020

YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ

S

2

0

2

4

                           

Dersin İçeriği: Günümüzde yaygın olarak kullanılan güncel işletim sistemi ve uygulama yazılımlarının kurulum ilkeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. SINIF II. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001022020

TÜRK DİLİ II

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001042020

İNGİLİZCE II

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001062020

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001022020

MESLEKİ MATEMATİK

Z

4

0

4

4

Dersin İçeriği: Analitik ve nümerik çözümler, Matris ve matris işlemleri, Hata analizi, Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik, yöntemlerle çözümü, Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü, Lineer denklem sistemlerinin nümerik ,yöntemlerle çözümü, Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü, Eğri uydurma yöntemleri, İnterpolasyon teknikleri, Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar, Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Koordinat sistemleri, Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001042020

GRAFİK ANİMASYON-I

Z

2

1

2,5

4

Dersin İçeriği: Program giriş ayarları,  resim özellikleri, temel kavramlar,resim formatları. Araç paneli, görüntü (bitmap) araçları, görüntü nesnelerini düzenlemek. Vektör araçları, vektör araçları, vektörel çalışmaları düzenlemek.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001062020

VERİ TABANI-I

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Veritabanı ihtiyaç analizi, veritabanı tanımı, veri tabanı tabloları, ilişkisel veritabanı. Normalizasyon, veri fazlalığı, birinci normal form(1nf), ikinci normal form(2nf), üçüncü normal form(3nf), boyce-codd normal form, dördüncü ve beşinci normal form, normalizasyon algoritması

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001082020

GÖRSEL PROGRAMLAMA-I

Z

3

1

3,5

4

Dersin İçeriği: Görsel programlama editörünü kurmak, Görsel programlama editörü, Görsel programlama editörünün kurulumu, Görsel programlama editörünün ayarlarını yapmak. Form tasarımı yapmak, Uygulama başlatma. Form özellikleri. Form olayları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001102020

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

Z

2

1

2,5

3

Dersin İçeriği: İnternet ve web tanımları, İnternet ortamı ve web tasarımı, Web tarayıcılar, Web sunucular, Arama motorları, Web tasarımı. Html temel etiketleri, Metin ve görünüm etiketleri, Bağlantı (köprü) oluşturma, Tablo işlemleri

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001122020

BULUT BİLİŞİM

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Bu ders bulut bilişim temelleri, bulut mimarisi, servis modelleri, bulut bilişimin faydaları, dağıtık depolama, bulut güvenliği, servisleri ve yazılımları ve ticari bulut hizmetleri konularını kapsar.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001142020

BEDEN EĞİTİMİ-II

S

0

1

0,5

2

Dersin İçeriği: Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar. Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar Beden Eğitimi ve Sporda Yayınlar. Dünyada Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi. Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar. Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi. Beden Eğitimi ve Sporda Öncü Eğitimciler. Beden Eğitiminin Geliştirdiği Nitelikler Beden Eğitimi Dersinin Amaçları Sporun Kapsam Alanlarını Sistematikleştiren Unsurlar. Spor Türleri ve Branşları. Spor Branş Grupları Bazında Spor Türlerinin Ayrımlaşması. Beden Eğitimi ve Sporun Kapsamına Giren Başlıca Alanlar. Beden Eğitimi ve Sporda Diğer Konular.

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001162020

GÜZEL SANATLAR-II

S

0

1

0,5

2

Dersin İçeriği: Dersin genel tanımı ve kaynakların verilmesi Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Sanatta zaman boyutu Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Sanatta mekan boyutu Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Sanat ve doğal çevre Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Plastik Sanatlar ve edebiyat (Dünyadan örnekler) Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Plastik Sanatlar ve edebiyat (Türkiyeden örnekler) Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Belgesel gösterimi Belgesel, soru- cevap Plastik Sanatlar ve müzik Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar, müzik Müze ve sergi gezisi Kurum, etkinlik incelemesi Hafta Müze ve sergi gezisi Kurum, etkinlik incelemesi

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001182020

BİLGİSAYAR DONANIMI

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Statik (durgun) elektriğe karşı önlemler. Statik (durgun) elektrik, Statik elektriğin zarar verebileceği ortamlarda alınacak önlemler. Donanım malzemelerinin özellikleri, Anakartlar, işlemciler, Bellekler, Donanım kartları, Disk sürücüsü. Bilgisayar kasasının güç gereksinimi, Kasalar, Güç gereksinimleri.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001202020

MESLEK ETİĞİ

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Etik ve ahlak kavramları, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği ve sosyal sorumluluk kavramının incelenmesi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001222020

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

S

3

0

3

4

Dersin İçeriği: İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam. Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, tozlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler, dağlayıcı maddeler, diğer tehlikeli maddeler; maddelerin tehlikelilik özellikleri, alınması gerekli önlemler, mücadele yöntemleri; acil ilk yardım; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856001242020

GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

S

1

3

2,5

4

Dersin İçeriği: Yönetim ve Organizasyon Kavramları, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük, Kamu Kurumları ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük.

 

 

II. SINIF III. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002012020

INTERNET PROGRAMCILIĞI-I

Z

3

1

3,5

5

Dersin İçeriği: Uygulama yazılımları , web sunucusu, script dili ve özellikleri, veri tabanı,editör çeşitleri. Uygulama geliştirme, dilin genel yazım kuralları, uygulamayı web sunucusunda yayımlama.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002032020

AĞ TEMELLERİ

Z

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Bilgisayar ağları, Ağ, Ağ topolojileri, Ağ bağlantı tipleri, Ağ türleri, Ağ cihazları, Osı referans modeli, Tcp/ıp çerçeve yapısı, Ağ tasarım yazılımları. Ağ kabloları, Kablo tipleri, Ağ tasarım aletleri, Kablolama standartları, Kablo bağlantı türleri, Kablo test işlemleri ve cihazları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002052020

YAPAY ZEKA

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Yapay zekanın temel kavram ve yöntemleri. Yapay zeka kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan arama yöntemleri. Lokal arama yöntemleri ve benzetilmiş tavlama algoritması. Meta-sezgisel algoritmalar. Yapay sinir ağlarına giriş. Oyun Problemleri. Prolog programlama dili, bilgi temsili ve mantıksal çıkarsama.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002072020

SAYISAL ELEKTRONİK

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Sayı sistemleri, Sayılar,  İkili sayılar, Onlu sayılar, Sekizli sayılar, On altılı sayılar. Sayı sistemlerinin dönüştürülmesi, İkili sayı sistemlerinde toplama, İkili sayı sistemlerinde çıkarma, Mantıksal kapı devreleri, Mantıksal (lojik)  kapılar, tampon (buffer), Sembolü, değil  (not) kapısı, ve ( and ) kapısı, veya  (or) kapısı, ve değil (nand) kapısı, veya değil (nor) kapısı, özel veya (exor) kapısı,özel veya değil (exnor) kapısı.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002092020

MESLEKİ YABANCI DİL-I

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel ingilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Genel dil bilgisi kuralları, Mesleki terim, kavram ve terminoloji - işletim sistemi, İşletim sistemi kurulum dokümanları, İşletim sistemi hata mesajları, İşletim sistemi yardım dosyaları, Program dili kurulum dosyaları.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002112020

WEB EDİTÖRÜ

S

2

1

2,5

3

Dersin İçeriği: Temel araçlar, Web editörü, Çalışma alanı, Dosya işlemleri, Site oluşturma sihirbazı. Metin işlemleri, Metni biçimlendirme, Özel metin işlemleri yapma, Çoklu dil desteği içeren belgeler oluşturma. Tablo işlemleri, Tablo oluşturma, Tabloyu biçimlendirme, Hücreyi biçimlendirme, Tablo içeriğini sıralama, Tabloları iç içe yerleştirme. Çoklu ortam işlemleri, Resimlerle çalışma, Çoklu ortam bileşenlerini kullanma, Bağlantılar, Bağlantı oluşturma, Bağlantı özellikleri, Adlı bağlantı ekleme, Site haritası.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002132020

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ

S

1

1

1,5

3

Dersin İçeriği: Açık kaynak kodlu işletim sistemi, Açık kaynak kodlu işletim sisteminin yapısı, Temel kavramlar, Unıx tarihçesi ve gelişimi, Açık kaynak kodlu işletim şistemi kurulumu. Temel masaüstü kavramları ve işlemleri, X-window, Sisteme giriş, Temel masaüstü ayarları, Masaüstü bileşenleri, Sistemden çıkış. Dosya sistemi ve çalışma mantığı, Dosya sistemi, Dizin hiyerarşisi, Dosya ve dizin işlemleri, Temel yazıcı işlemleri, Temel arşivleme ve yedekleme komutları. Açık kaynak işletim sisteminin temel araçları ve uygulamaları,hesap makinesi, ofis uygulamaları: openoffice,  openoffice writer: kelime işlemci editörü, openoffice calc: hesap tablosu programı, openoffice ımpress: sunum programı. Temel ağ programları ve ağ ayarları,  ağ konfigürasyon dosyaları ve scriptleri,  temel ağ komutları ve programları, Temel e-posta ve haber grubu araçları, ağ ayarları ve ağ programları, İnternet bağlantısı, modem ayarları, ağ tarayıcısı.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002152020

MESLEKİ GELİŞMELER

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Sosyal gündem, Kitle iletişim araçları, Basılı yayın organları, Görsel-işitsel yayın organları, Dijital yayın organları. Kültür sanat gündemi, Sanat etkinlikleri, Kültürel etkinlikler, popüler kültür.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002172020

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

S

2

1

2,5

3

Dersin İçeriği: Girişim ve girişimci kavramlarının açıklanmasını, küçük işletmelerin kurulması ve işleyişinin bilinmesini teori ile uygulama bazında birleştirmeyi amaçlar. Öğrencileri iş hayatında girişimciliğe özendirmek, küçük işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları ve başarısızlık nedenlerini tartışmak da amaçlanır.Girişimcilik Yaklaşımları, Girişimcilik Kültürü, Girişimcilik Türleri, Girişimcilik Fonksiyonları, Girişimcilik Alanları,  Girişimcilik Süreci, İş Fikri ve Kaynakları, İş Fikri Geliştirme, İş Planı ve Unsurları, İş Planı Hazırlama, Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Bağlamı, Başarılı Girişimcilik örnekleri, Türkiye’de Girişimcilik.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002192020

YAZILIM MİMARİLERİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Gereksinimleri belirlemek ve analiz etmek, Yazılım geliştirme modeli ve yazılım mimarisini seçmek, Yazılım geliştirme modelleri, Genel yazılım mimarisi, Sunum ve arayüz katmanı, Tasarım araçlarını kullanmak, Uml standartlarında diyagramlar, Kullanım durumu diyagramı çizmek, Sınıf sorumluluk işbirliği diyagramı çizmek, İlişkisel diyagram çizmek, İş akış diyagramı çizmek, Gereksinimlere uygun yazılımı tasarlamak, Tasarım, Detaylı tasarım, Diyagramlar, İş akış diyagramı, Yazılımı kodlamak, Güncel programlama dilleri, Kodlama standartları, Yazılımı kodlamak, Dosya sürüm kontrol araçlarını kullanmak.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002212020

VERİ TABANI-II

S

3

1

3,5

4

Dersin İçeriği: Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını kurmak,Kullanılacak işletim sistemini seçmek, Windows platformu, Linux platformu, Veritabanıyönetim sistemleri, Veritabanı sunucusu kurulumu, Veritabanı yönetim panelini kurmak.Veritabanı yönetim panelleri, Yönetim panellerinin kurulumu, eritabanına bağlanma,Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak, Boş veritabanı oluşturmak, Kullanıcıtanımlama.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002232012

GÖRSEL PROGRAMLAMA-II

S

3

1

3,5

4

Dersin İçeriği:Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Veritabanı türleri, Bağlantı yöntemleri, Bağlantı nesneleri, Bağlantı ayarları, Tablodan verileri almak, Verileri ekrana listeleme nesneleri, Veritabanı bağlantısını kapatmak (close olayı). Veri güncellemek, eklemek ve silmek, Kayıtlar üzerinde gezinti, Verilerde değişiklik yapmak, Veri eklemek (insert), Veri silmek (delete). İstenilen kayda ulaşmak ve verileri filtrelemek, Kayıt arama yöntemleri, Filtreleme yapmak (filter).

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002252020

İŞLETME YÖNETİMİ

S

3

0

3

4

Dersin İçeriği: İşletme ve işletmecilik ile ilgili temel kavramlar, işletme kuruluş yeri seçimi, yatırım kararları, kapasite kavramı ve pazar fırsatlarının değerlendirilmesi. Mikroekonomik Verileri Takip Etmek Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İşletmenin Çevresini Tanımak Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak. İşletmenin işlevleri (Yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma-geliştirme) ve Yönetimin Fonksiyonları Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme ve Kontrol.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002272020

MOBİL PROGRAMLAMA

S

2

2

3

4

Dersin İçeriği: Dersin içeriğini, mobil programlamaya giriş, mobil programlama yapabilmek için gerekli platformların kurulumu ve kullanımı, Uygulama elemanları ve aktivite yapısı, Dosya yönetimi, Veritabanı yönetimi, İnternet erişimi ve arka plan işlemleri ile konum yönetimi ve harita sağlayıcı gibi konular oluşturmaktadır.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002292020

ELEKTRONİK TİCARET

S

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Elektronik ticaret kavramı, web sitesi tasarımı, E ticaretin işletmeye ve tüketiciye sağladığı avantajlar, E ticaret uygulaması yapan ulusal ve uluslar arası işletmeler ve uygulamaları, elektronik ticaret faaliyetlerini yürütmek.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002312020

GRAFİK ANİMASYON-II

S

2

1

2,5

4

Dersin İçeriği: Animasyon temelleri, Grafikler, Metin işlemleri, Semboller.

 

II. SINIF IV. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002022020

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Z

3

1

3,5

4

Dersin İçeriği:Araştırma yapmak, Bilimsel araştırma yöntemleri, İnternet arama motoru kullanma, Sektörden araştırma yapma. Analizi sunmak, Sunum teknik ve araçları, Elde edilen bilgileri sunmak için uygun sunum tekniğinin kullanımı, Projenin ön analiz bilgilerinin sunumu.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002062020

İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında öğrenciler bu disiplinler arası alanın temel sac ayaklarını yanı insanı ve makinanın sınırlarını tanımaktadırlar. Buna bağlı olarak bu sınırları göz önünde bulundurarak geliştirilecek olan bilgisayar sistemlerinde ne tür kuralların takip edilmesi gerektiği ve hangi model ve örneklerin kullanılması gerektiği konularında beceri sahibi yapılmaktadırlar. Son olarak, tasarlanmış olan sistemlerin kullanılabilirlik ve kullanım kolaylığını ölçme değerlendirme yöntem ve metodları uygulamalı olarak değerlendirilir.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002082020

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Kaynak araştırması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve rapor haline getirilmesi, hazırlanan raporun sunulması. Araştırma Yöntemlerine Giriş, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri, Değişkenlerin Tanımlanması, Teorik Çerçeve Geliştirilmesi – Modelleme, Hipotezlerin Yazılması, Nicel Ölçekler, Anket Formu Oluşturma, Veri Toplama, Verilerin İstatistik Paket Programlarında Kodlanması, Veri Analizi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002102020

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Kalite, Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar, Kalite yaklaşımları, Kalite ve verimlilik, Standart ve standardizasyon, Standardizasyonun faydaları, Standart çeşitleri, Standartların hazırlanması, Standartların önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Çevre standartlarının tanım ve önemi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002122020

SENSÖRLER

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Algılayıcılar, Yapısı, Çalışma prensibi, Çeşitleri. Sıcaklık algılayıcıları, Tanımı, Yapısı, Çeşitleri, Kullanım alanları. Nem algılayıcıları, Tanımı, Yapısı, Çeşitleri, Kullanım alanları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002142020

WEB PROJESİ YÖNETİMİ

S

1

1

1,5

3

Dersin İçeriği: Web sitesinin ihtiyaçları, Sitenin kuruluş amacının belirlenmesi, Hedef kitlenin belirlenmesi, Hedef kitleye göre güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi, Site şemasın oluşturulması, Veritabanı ihtiyacının belirlenmesi, Projede kullanılabilecek dış kaynaklı modüllerin belirlenmesi, Dil desteğinin belirlenmesi. Web sitesi tasarlama, Sunulacak içerik kategorilerini oluşturma, Ana sayfa düzeni, Görsel tasarım prensiplerine uyumluluk, Mobil cihazlarla uyumluluk, Yardım sayfaları, Site haritası.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002162020

TÜRK İŞARET DİLİ

S

1

1

1,5

3

Dersin İçeriği: İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002182020

INTERNET PROGRAMCILIĞI-II

S

2

2

3

4

Dersin İçeriği: Web sunucu için yazılım kurulumları, Web sunucusu, Script dili ve özellikleri, Veri tabanı, Editör çeşitleri. Yayınlama, Dilin genel yazım kuralları, Uygulamayı web sunucusunda yayınlama.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002202020

GÖRSEL PROGRAMLAMA-III

S

2

2

3

4

Dersin İçeriği: Active form uygulaması yapmak, Activex teknolojisi, Active form oluşturma, Active form derleme, Active formu component palete yerleştirme, Active formu uygulamada kullanma. Activex uygulaması yapmak, Activex kontrol oluşturma, Activex kontrole alt program ekleme, Activex kontrolü derleme, Activex kontrolü component palete ekleme, Activex kontrolü başka uygulamalarda kullanma. Dll uygulaması yapmak. Regıstry uygulaması yapmak.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002222020

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA

S

2

2

3

4

Dersin İçeriği: Temel Programlama Kavramları, .NET Kavramları, Programlama Dili Temelleri, Metotlar, Sınıflar, İsim Alanları, IO İşlemleri, Nesne Yönelimli Programlama Tekniği, İleri C# Konuları, ADO.NET, LINQ to SQL.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002242020

MESLEKİ YABANCI DİL-II

S

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Mesleki konularda yazılı iletişim kurma, Mesleki konularda sözlü iletişim kurma. Mesaj ve hata kodları, işletim sistemleri, Derleyici hataları, Hata kodları ve karşılık geldiği mesajlar, İşletim sistemi ve yaygın uygulama programları kurulum aşamaları.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1856002262020

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

S

2

1

2,5

4

Dersin İçeriği: İçerik yönetim sistemi,  içerik yönetim sisteminin avantajları,  içerik yönetim sistemi kurulumu, sürümler arası geçiş (migration). Site yönetimi,  site genel yapılandırması, kullanıcı yöneticisi,  ortam yöneticisi,  menü yöneticisi.

 

               

 


Oluşturma: 25 Aralık 2020