Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

KARAHALLI MESLEK YÜKSEK OKULU

LOJİSTİK PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

I. SINIF I. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001012020

TÜRK DİLİ I

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001032020

İNGİLİZCE I

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001052020

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX.Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001012020

KARİYER PLANLAMA

Z

1

0

1

2

Dersin İçeriği: Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasnının mesleki danışmanlıkla ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlaması

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001032020

MİKRO EKONOMİ

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: İktisadın tanımı, temel iktisadi kavramlar (ihtiyaç, mal, fayda, değer, fiyat, para, üretim ve üretim faktörleri, üretim imkânları eğrisi, tercih ve fırsat maliyeti, üretim fonksiyonu, artan ve azalan verimler yasası), ekonomik modellerde kullanılan temel grafikler, arz ve talep kavramlarının incelenmesi ve piyasa dengesi, esneklik, arz talep uygulamaları, tüketici ve üretici denge analizi, maliyet analizi, çeşitli piyasalarda denge oluşumu.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001052020

MATEMATİK

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Küme ve Sayı kavramları, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Özel Fonksiyonları Türevleri, Türevin Geometrik ve Fiziksel anlamı, Belirsiz şekiller, Eğri çizimleri. Kümeler ve Sayılar, İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler, Doğru ve Çemberin Analitik İncelenmesi, Bağıntı ve Fonksiyon, Bir Fonksiyonun Limiti. Süreklilik. Türev Kavramı, Genel Türev Alma Kuralları. Bazı Özel Fonksiyonların Türevleri, Parametrik ve Kapalı Fonksiyonların Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler, Türevin Geometrik ve Fiziksel Anlamı, Maksimum-Minimum Problemleri, Belirsiz Şekiller, Diferansiyeller, Eğri Çizimleri Kutupsal Koordinatlarda Eğri Çizimleri.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001072020

GENEL İŞLETME

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: İşletme ve işletmecilik ile ilgili temel kavramlar, işletme kuruluş yeri seçimi, yatırım kararları, kapasite kavramı ve pazar fırsatlarının değerlendirilmesi. Mikroekonomik Verileri Takip Etmek Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İşletmenin Çevresini Tanımak Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak. İşletmenin işlevleri (Yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma-geliştirme) ve Yönetimin Fonksiyonları Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme ve Kontrol.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001092020

LOJİSTİK İLKELERİ I

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Sistem ve Sosyo teknik Sistem kavramı. İş dünyası, çevresi ve lojistiğin tanımı, Lojistik Faaliyetlerin Tanımı. Türkiye’de ve Dünyada Lojistik Sektörünün Tarihsel Gelişimi, Lojistik Terminolojisi, Lojistikte Temel Unsurlar, Lojistik İlkeleri. Taşıma Modları, taşıyıcı seçimi, taşıyıcı seçiminde dikkat edilmesi gereken konular, İntermodal taşımacılık, unimodal taşımacılık, entegre taşımacılık, kombine taşımacılık kavramları. Lojistikte Hizmet Sunumu. Freight Forwarder tanımı. Ambalajlama ve Etiketleme. Elleçleme Sigortalama Ve Gümrükleme, Paketleme Ve Stok Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Lojistik Arasındaki İlişki, Lojistik türleri, Üretim, dağıtım, tedarik lojistiği, Ters Lojistik ve Tersine Lojistik.

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001112020

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir kelime işlemci yazılımının, bir elektronik hesaplama tablosu yazılımının, bir sunu hazırlama yazılımının öğretilmesi ve etkin ve güvenli internet kullanımı konusunda öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

 

1858001132020

LOJİSTİKTE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

S

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Lojistik için gerekli yazılım ve donanım destekleri,Otomasyon, bilgisayar uygulamaları ve veritabanı desteği, Lojistikte yönetim bilişim sistemleri, Lojistik organizasyonlarında bilgi teknolojisi uygulamaları, Lojistik bilgi sistemlerinin tasarımı ve kullanımı, Lojistik problemlerinin çözümünde bilgisayar kullanımı, Elektronik veri değişimi

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001152020

İLETİŞİM

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Sözlü, yazılı, sözsüz iletişim kavramları, formal ve informal iletişim kavramları ve örgüt dışı iletişim kavram ve uygulamaları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001172020

İLK YARDIM

S

2

0

2

2

                           

Dersin İçeriği: İlk yardımın tanımı ve amacı, temel yaşam fonksiyonları, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, şok ve bilinç kaybında ilk yardım, yanıklarda, donmalarda, sıcak çarpmalarında ilk yardım zehirlenmelerde, ısırık ve sokmalarda ilk yardım, tekniğine uygun hasta taşıma.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001192020

ÇEVRE KORUMA

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Çevre sorunları, çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevre kavramı; tanımı, boyutları ve kapsamı, çevrebilim, çevre insan ilişkilerinin tarihçesi, nüfus-doğal kaynaklar-beslenme-enerji ilişkileri, çevresel değerler, çevre ekonomisi, çevrenin uluslararası boyutları, çevrecilik, çevre yönetimi ve örgütlenme, Türkiye’de çevre politikaları, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED).

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001212020

BEDEN EĞİTİMİ I

S

0

1

0,5

2

Dersin İçeriği: Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışların öğrenilmesi. Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar, Beden Eğitimi ve Sporda Yayınlar, Dünyada Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi, Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar, Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi. Beden Eğitimi ve Sporda Öncü Eğitimciler. Beden Eğitiminin Geliştirdiği Nitelikler Beden Eğitimi Dersinin Amaçları. Sporun Kapsam Alanlarını Sistematikleştiren Unsurlar Spor Türleri ve Branşları.Spor Branş Grupları Bazında Spor Türlerinin Ayrımlaşması. Beden Eğitimi ve Sporun Kapsamına Giren Başlıca Alanlar. Beden Eğitimi ve Sporda Diğer Konular

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001232020

GÜZEL SANATLAR I

S

0

1

0,5

2

 

Dersin İçeriği: Dersin genel tanımı ve kaynakların verilmesi Sözlü anlatım Sanatla ilgili genel kavramlar ve sanat dallarının tanıtılması Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Sanat eserinin temel unsurları. Sanat eserinin üretim tüketim (algılama) sürecinde estetik ve işlevsel süreçler Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Sanatta konu/ içerik, ana konu/ yan konu Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Resim sanatı örneği üzerinde konu türleri Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Biçim elemanları Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Renk elemanları Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Müze/Sergi ziyareti eser inceleme Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Kompozisyon Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Malzeme ve Teknik öğelerin tanıtılması: Resim Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Malzeme ve Teknik öğelerin tanıtılması: Heykel ve Mimari Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Temel araştırma ve rapor sunum yöntemleri Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Örnek Eser incelemesi I powerpoint sunum, sınıf içi çalışma Örnek Eser incelemesi II Müze/ sergi ziyareti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. SINIF II. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001022020

TÜRK DİLİ II

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001042020

İNGİLİZCE II

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001062020

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001022020

 

MAKRO EKONOMİ

 

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Temel iktisadi kavramlar, ekonomik büyüme ve kalkınma, para ve sermaye piyasası, merkez bankası ve para politikası, maliye politikası. Temel kavramlar Milli gelir ve çıktının hesaplanması Başlıca Makroekonomik Okullar Tüketim ve yatırım Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İstihdam İstihdam Enflasyon Para Piyasası Merkez bankası ve para politikası Merkez bankası ve para politikası Maliye Politikası Maliye Politikası.

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001042020

 

GENEL MUHASEBE

 

Z

3

1

3,5

4

Dersin İçeriği: Temel muhasebe bilgilerini ve muhasebede kullanılan belgeler, muhasebe defterleri, Bilanço ve Gelir Tablosu düzenleme ilkeleri, Tekdüzen hesap planında yer alan hesapların işleyişi, Bilanço ve Gelir tablosu düzenleme, Farklı kar/zarar kavramları. Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları Muhasebenin Temel Kavramları Hesap Kavramı Temel Mali Tablolar Yevmiye Defteri Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri Öz kaynaklar Gelir ve Gider Kavramları Satışların Maliyet Tablosu Gelir Tablosu Nazım Hesapların İncelenmesi

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001062020

 

LOJİSTİK İLKELERİ II

 

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Uluslararası Ticarette Freight Forwarder’ın Rolü. Freight Forwarder Kavramı

Freight Forwarder Ticari İşlevleri Freight Forwarder ve Sözleşme Tipleri.  Taşımacılıkta Freight Forwarder. Freight Forwarder ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Hizmet Yönetimi Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Analizi. Freight Forwarder ve Lojistik Hizmet Kalitesi Müşterilerin Freight Forwarder Seçimi ve Lojistik Hizmet Alımı. Depo ve Antrepo Yönetimi, Freight Forwarder ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Depolamanın Yeri. Antrepo Tipleri, Depo Yönetiminde Üretkenlik ve Performans Ölçümü, Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar. Dağıtım Yönetimi, Dağıtım Maliyetleri. Freight Forwarder’in Dağıtım Faaliyetlerinin Kapsamı, Freight Forwarder ve Dağıtım Kanalı Alternatifleri, Freight Forwarder ve Yurtiçi Dağıtım. Gümrük İşlemlerinde Temel Tanım ve Kavramlar İhracatta Gümrükleme İşlemleri İthalatta Gümrükleme İşlemleri. Freight Forwarder’ın Lojistik Süreçlerdeki Riskleri, Sevkiyat Sırasında Oluşabilecek Riskler Freight Forwarder Deposunda Oluşabilecek Rizikolar, İthalat İşlemlerinde Sigorta Zorunluluğu, Freight Forwarder’ın Sigorta Sürecindeki Rolü. Freight Forwarder Sorumluluk Sigortaları Taşımacının Sorumluluk Sigortaları Hizmet Sağlayıcı Olarak Freight Forwarder’ın Sigorta Faaliyetleri. Nakliye Sigortalarının Kapsamı Sigorta Sürecinde Yapılması Gereken Hususlar Dış Ticarette Teslim Şekillerinin Amacı ve Kapsamı

Çevre ve Lojistik kavramı.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001062020

 

PAZARLAMA İLKELERİ

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Pazarlamanın amacı, pazarlama yönetimi, mikro ve makro çevre faktörleri, Pazar çevresi ve tüketici trendleri, pazarlama bilgi sistemi, Pazar bölümlendirme, niş pazarlama ve ürünlerin sınıflandırılması. Mamul yaşam döngüsü. Fiyat ve fiyatlandırma, reklam ve halkla ilişkiler, kişisel satış ve yöntemleri, dağıtım kanalları ve politikaları, toptancılık perakendecilik, pazarlamada sosyal sorumluluk, uluslar arası pazarlama ve pazarlamanın geleceği. Pazarlama karması, pazarlama karması elemanları, hizmet pazarlaması.  Lojistik ve pazarlama ilişkisi.

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001102020

 

MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ VE DEPO YÖNETİMİ

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Malzeme taşıma ve sistemleri, Lojistik ve depo yönetimi. Stok ve stok yönetimi. Etkin depo yönetimini etkileyen faktörler, Depo faaliyetleri, Depo yerleşim düzenlemesi, Depo boyutlarının belirlenmesi. Hacim kullanımı ve ulaşılabilirlik, Palet tipleri ve yerleştirme Stokları depolama yöntemleri, Depo performansının ölçülmesi, Depo çalışanının sayısının belirlenmesi, raf sistemleri ve raf sistemleri türleri, depolarda kullanılan araçlar. Fiziksel kontrol ve güvenlik. Stok kayıtları. Depolarda Sigorta İşlemleri ve Güvenlik.

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001122020

 

İSTATİSTİK

 

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, tahmin teorisi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve indekslerin öğretilmesi hedeflenmektedir. İstatistiğin tanımı, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve veri derleme türleri İstatistikte seriler; zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında gösterilmesi Duyarlı ortalamalar; aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve kareli ortalama Duyarlı olmayan ortalamalar; mod ve medyan Değişim aralığı, standart sapma, değişim katsayısı, varyans Tahmin teorisi Hipotez testleri anlamlılık düzeylerinin belirlenmesi Örnek uygulama çalışmaları Korelasyon analizi Regresyon analizi İndeksler.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001142020

KLAVYE TEKNİKLERİ

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Doküman Şekillendirme Kuralları, Düzeltme İşaretleri, Müsvetteden yazı yazma, Basit Tablolar Düzenleme, Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar, Türk Standartlarına göre yazı hazırlama, Farklı Dillerde Yazı Yazma, Çok Sayfalı Mektuplar

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001162020

MESLEK ETİĞİ

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Etik ve ahlak kavramları, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği ve sosyal sorumluluk kavramının incelenmesi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001182020

BEDEN EĞİTİMİ II

S

0

1

0,5

2

Dersin İçeriği: Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar. Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar Beden Eğitimi ve Sporda Yayınlar. Dünyada Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi. Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar. Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi. Beden Eğitimi ve Sporda Öncü Eğitimciler. Beden Eğitiminin Geliştirdiği Nitelikler Beden Eğitimi Dersinin Amaçları Sporun Kapsam Alanlarını Sistematikleştiren Unsurlar. Spor Türleri ve Branşları. Spor Branş Grupları Bazında Spor Türlerinin Ayrımlaşması. Beden Eğitimi ve Sporun Kapsamına Giren Başlıca Alanlar. Beden Eğitimi ve Sporda Diğer Konular

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001202020

GÜZEL SANATLAR II

S

0

1

0,5

2

 

Dersin İçeriği: Dersin genel tanımı ve kaynakların verilmesi Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Sanatta zaman boyutu Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Sanatta mekan boyutu Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Sanat ve doğal çevre Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Plastik Sanatlar ve edebiyat (Dünyadan örnekler) Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Plastik Sanatlar ve edebiyat (Türkiyeden örnekler) Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Belgesel gösterimi Belgesel, soru- cevap Plastik Sanatlar ve müzik Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar, müzik Müze ve sergi gezisi Kurum, etkinlik incelemesi Hafta Müze ve sergi gezisi Kurum, etkinlik incelemesi

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001222020

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

S

3

0

3

4

Dersin İçeriği: İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam. Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, tozlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler, dağlayıcı maddeler, diğer tehlikeli maddeler; maddelerin tehlikelilik özellikleri, alınması gerekli önlemler, mücadele yöntemleri; acil ilk yardım; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001242020

GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

S

1

3

2,5

4

Dersin İçeriği: Yönetim ve Organizasyon Kavramları, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük, Kamu Kurumları ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858001262020

TİCARİ MATEMATİK

S

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Yüzde hesapları, kar ve zarar hesapları, basit ve bileşik faiz, iskonto ve plasman konularında bilgiye sahip olurlar. Oranlı bölme problemlerini ve şirket hesaplarında basit oranlı bölme ve bileşik oranlı bölme problemlerini çözerler. Ayrıca,bu dersteki bilgi ve becerilerin gelişmesiyle öğrenciler kendilerine diğer mesleki derslerini takip edebilecek bir alt yapıya sahip olurlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SINIF III. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002012020

 

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri ve bu konularla ilgili örnekler ve uygulamalar. Ticari Belgeler Taşıma Belgeleri Dolaşım Belgeleri Diğer Belgeler E ve F Grubu Teslim Şekilleri, C Grubu Teslim Şekilleri, D Grubu Teslim Şekilleri, Peşin Ödeme Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredileri, Akreditif.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002032020

 

ULUSLARARASI PAZARLAMA

Z

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Uluslararası pazarlamadaki prensip, uygulama ve teknikleri, uluslar arası pazarlama planı, uluslar arası pazarlama stratejileri ve pazara araştırmaları. Uluslararası Pazarlamaya İlişkin Temel Kavramlar,  Ülkelerin Ekonomik Olarak Sınıflandırılması, Uluslararası Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi,  Uluslararası Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi Teknolojik Çevre Uluslar arası Pazarlama Ve Kültür İlişkisi Kültür ve Satın alma Davranışları, Amaç ve Kapsamına Göre Pazar Araştırma Türleri Amaç ve Kapsamına Göre Pazar Araştırma Türleri, Uluslararası Pazarlama Araştırması, Uluslararası Pazarlama Araştırma Süreci, Uluslararası Pazarlama Stratejileri.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002052020

 

ULUSLAR ARASI LOJİSTİK VE SİGORTACILIK

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Uluslararası işletme sahası, Ulusal ve çok uluslu işletmeler, Uluslararası işletmelerin karşı karşıya olduğu çevresel şartlar, Uluslararası işletmelerin karşı karşıya olduğu, kültürel, ekonomik, siyasal, yasal unsurların incelenmesi. Uluslararası işletmecilik faaliyetlerinde stratejiler, Uluslararası şirketlerde karar alma ve denetim, üretim, pazarlama. Dünya ticaret örgütü. Uluslar arası karayolu taşımacılığı birliği. Uluslar arası taşımacılık örgütleri. Sigortacılığın tarihsel gelişimi, Sigortacılıkla ilgili temel kavramlar. Sigorta çeşitleri. Sigortalamaya neden olan unsurların değerlendirilmesi ve sigortalamanın önemi. Emtia türleri ve önemi. Karayolu sigortacılığı, Denizyolu sigortacılığı, Havayolu sigorta işlemleri hakkında inceleme yapılması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002072020

 

TAŞIMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Taşımacılığa giriş, taşımacılığın unsurları, taşımacılık organizasyonu, taşımacılığın yasal boyutları, taşımacılık altyapısı, taşımacılık yönetimi ve ekonomisi ve taşımacılık düzenlemeleri taşımacılıkta kullanılan kavramlar, taşıma sistemleri, kombine taşıma çeşitleri, Dünyada ve Türkiye’de taşımacılık. Taşıma sistemleri yönetimi kavramı, sistem kavramı, Taşımacılıkta planlama ve operasyonlar, Taşıma modları, Havayolu Kargo Taşımacılığı, Uluslararası havayolu kargo taşımacılığı ve havayolu konşimentosu (AWB). Karayolu Eşya Taşımacılığı, Freight Forwarder ve Karayolu Taşıma Sözleşmesi, Demiryolu Eşya Taşımacılığı, Uluslararası Demiryolu Eşya taşımacılığının yasal çerçevesi. Demiryolu taşıma sözleşmesi ve CIM belgesi. Denizyolu Eşya Taşımacılığı, Denizyolu Düzenli Hat Taşımacılığı ve Denizyolu taşıma sözleşmesi. Kombine Taşımacılık. Taşımacılık sistemlerinde yeni trendler.

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002092020

KARAR VERME MODELLERİ

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Karar verme süreci ile ilgili temel kavramlar Karar vermede kullanılabilecek şemalar Belirsizlik ve risk altında karar verme Karar ağacı, Bayes karar süreci Olasılık dağılımlarının karar vermede kullanımı. Olasılık dağılımlarının karar vermede kullanımı, AHP ile çok kriterli karar verme. Doğrusal programlama, Taşıma problemi, Ağ modelleme Regresyon Analizi, Tahmin ile Karar Analizi uygulamaları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

 

1858002112020

TEMEL HUKUK

S

3

0

3

3

 

Dersin İçeriği: Hukuk ile ilgili temel kavramlar ve bu kavramların birbirleriyle ilişkileri, hukuk kurallarının yorumlanması ve anlamlarının belirlenmesi. Hukukun Temel Kavramları Hukuk Sistemi Kamu Hukuku Hakkın Tanımı Ve Türleri Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması ve Kaybedilmesi Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler, Aile Hukuku Ve Hükümleri Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri Hukukun Temel Kavramları

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002132020

MESLEKİ YABANCI DİL I

S

3

0

3

3

                           

Dersin İçeriği: Telefonda görüşme, Not alma, Metin okumak, Yazı yazma, Yazıyı düzeltme, Ticari yazışmalar, Standart yazılar, Dil farklılıkları, Deyimler, Yüz yüze görüşme. Lojistik terminolojisi, taşıma senetlerinin incelenmesi ve yazımı.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002152020

FİNANSAL YÖNETİM

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Finansal yönetim ve fonksiyonları, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve kontrol, başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma sermayesi. Paranın zaman değeri ve Faiz kavramı, Efektif Faiz, Gelecek ve Bugünkü Değeri, Anüiteler, Reel Faiz, Borç İtfa Tabloları,     Risk ve Getiri, Finansal Analiz I (Dikey, Yatay ve Trend Analizi) , Finansal Analiz II (Oran Analizi ve Dupont Analizi), Finansal Planlama I (Bütçeleme, Proforma Finansal Tablolar), Finansal Planlama II (Başabaş ve Kaldıraç Analizleri), Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Yönetimi, Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002172020

ÜRETİM YÖNETİMİ

 

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Üretim yönetimine giriş, rekabetçilik, strateji ve verimlilik kavramları, tahminlime, ürün ve servis dizaynı, ürün ve servis için stratejik kapasite planlaması, süreç seçimi ve işyeri düzeni, yer seçimi planlaması ve analizleri, kalite yönetimi, kalite kontrol. Üretim Kavramı ve Önemi, Üretim Yönetimi Kavramı, Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi, Üretim Yönetiminin Fonksiyonları ve Amaçları, Üretim Yönetimi Konuları, Üretim Yönetiminin İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri.             Sistem ve Sistem Yaklaşımı Kavramı, Üretim Sistemi, Üretim Sistemi Türleri, Fabrika Yeri Seçimi ve Önemi, Fabrika Binası ve İş Akışı Çeşitleri, Üretim Sistemleri ve Fabrika Düzenlemesi, Fabrika Düzenleme Çeşitleri, Montaj Hattı Modelleri, Montaj Hattının Dengelenmesi. Ürün Tasarımı Kavramı ve Önemi, Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler, Araştırma Geliştirme ve Ürün Tasarımı Sistemi, Ürün Tasarımı ve Ürün Hayat Seyri, Ürün Tasarımında Başa baş Noktası Analizi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Üretim, Ürün Tasarımıyla İlgili Kalite Politikası, İş Analizi Kavramı, İş Analizinin Aşamaları, Metot Analizi, İş Ölçümü, İş Örneklemesi, Zaman Analizi, Kapasite ve Kapasite Planlaması Kavramı. Kapasite Çeşitleri, Makine ve İnsan gücü Kapasitesi, Kapasite Seçimine Etki Eden Faktörler, Kapasite Seçimi. Üretim Planlanması Kavramı ve Önemi, Üretim Planlaması Amaçları, Üretim Planlaması, Üretim Kontrolü, Üretim Kontrolünün Amaçları, Üretim Planlama ve Kontrol Süreci, Üretim Planlama ve Kontrolün Fonksiyonları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002192020

GÜMRÜK  İŞLEMLERİ

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Türk Dış Ticaret Mevzuatı ile ilgili temel kavramları ve uygulamaları. Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar Gümrük Mevzuatı Gümrüklerde Temsil Yöntemleri Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli Gümrük Vergilerinin Hesaplanması Eşyanın Menşei Eşyanın Gümrük Kıymeti Gümrük Rejimleri Eşyanın Gümrüğe Sunulması Gümrükçe Onaylanmış İşlem Gümrük Beyan Yöntemleri Eşyanın Muayenesi Eşyanın Tahlili ve Teslimi, Muafiyet İçeren ve İçermeyen Gümrük Rejimleri.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002212020

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Kalite ve kalite yönetim sistemleri, standart ve standardizasyon kavramları, kalite yönetim sistemi modelleri, istatistiksel dağılım hesaplamaları ve kontrol diyagramları

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002232020

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

S

2

1

2,5

3

Dersin İçeriği: Girişim ve girişimci kavramlarının açıklanmasını, küçük işletmelerin kurulması ve işleyişinin bilinmesini teori ile uygulama bazında birleştirmeyi amaçlar. Öğrencileri iş hayatında girişimciliğe özendirmek, küçük işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları ve başarısızlık nedenlerini tartışmak da amaçlanır. Girişimcilik Yaklaşımları, Girişimcilik Kültürü, Girişimcilik Türleri, Girişimcilik Fonksiyonları, Girişimcilik Alanları,  Girişimcilik Süreci, İş Fikri ve Kaynakları, İş Fikri Geliştirme, İş Planı ve Unsurları, İş Planı Hazırlama, Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve  Uluslararası Bağlamı, Başarılı Girişimcilik örnekleri, Türkiye’de Girişimcilik.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002252020

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Tüketici davranışlarının pazarlamada rolü, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, kültürel ve sosyal faktörler, satın alma karar süreci, tüketici davranış modelleri, satın alma davranış türleri, tüketici davranış araştırması ve tüketicilik. İşletmelerde müşteri ilişkileri anlayışı, Müşteri, tüketici ve kullanıcı kavramları, Müşteri beklentilerinin değişme nedenleri, İşletme kültürü ve müşteri ilişkileri anlayışının değişmesi Müşteri ilişkilerinde toplam kalite yönetimi. Müşteri hizmet kalitesi, Müşteri ilişkileri stratejilerinin belirlenmesi, Müşteri tutma modeli, kaybedilen müşterilerin kazanılması stratejileri, Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, ölçme tekniklerinden fokus grup incelemesi, danışma panelleri incelemesi ve kritik olay tekniği incelemesi

 

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002272020

FİLO YÖNETİMİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Filo yönetiminde temel tanım ve kavramlar, filo bölümü organizasyon yapısı ve sektörden örnekler, layner ve tramp denizcilik işletmelerinde filo planlamasını etkileyen makro dinamikler, filo planlama süreçleri, gemilerin inşası, gemi satın alma, gemilerin klaslanması, filo tamir ve bakım yönetimi, gemi sicili ve belgeleri, klas kuruluşları ve gemilerin klaslanması, gemilerin sefere hazır hale getirilmesi ve etkin gemi - sefer dağıtım planlaması, gemi sefer operasyonları, sefer öncesi hazırlıklar, sefer sırasındaki sorumluluklar, sefer sonrası prosedür, personel yönetimi ve planlaması yapılması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002292020

ANTREPO YÖNETİMİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Depo Ve Depolama Kavramları İle Öneminin Anlatılması, Depo Ve Depolama Çeşitleri, Depolama Yönetimi, Depo İş Süreçleri, Depo Yeri Seçiminin Önemi, Depo Yerleşim Planının Hazırlanması İle İlgili Döşeme Ve Donatılar, Antrepo Ve Serbest Bölgelerin Depolamadaki Yeri, Depolamada Ambalajlama, Depolamada Karşılaşılan Riskler,Elleçleme.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002312020

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Perakende Lojistiği , Gıda Lojistiği, Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği, Elektronik Ürün Lojistiği, Otomotiv Lojistiği, Fuar ve Etkinlik Lojistiği, Proje ve İnşaat Lojistiği , Ara Sınav ve Ders Tekrarı , Tehlikeli Madde Lojistiği , Petrol ve Türevi Lojistiği , Boya ve Türevi Maddeler Lojistiği , İlaç ve Hastane Lojistiği , Atık, Geri Dönüşüm ve Tersine Lojistik , Canlı Hayvan Taşımacılığı.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002332020

LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik üzerinde durulan başlıca konulardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SINIF IV. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002022020

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Tedarik zinciri kavramı ve unsurları, tedarik zincirinin önemi ve yönetimi, tedarik zinciri paradigmaları ve 3A tedarik zinciri yapısı, tedarik zinciri yönetiminde karar düzeyleri, belirsizlik, karmaşıklık ve kamçı etkisi, tedarik zinciri maliyetleri ve performans ölçütleri, tedarik zincirinde bilgi sistemleri, lojistik uygulamaları ve 3. ve 4. parti lojistik, stok ve depolama kararları, taşıma sistemleri, Türkiye ve Dünya’da lojistik uygulamaları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002042020

ULAŞTIRMA MEVZUATI

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Ulaştırma sistemlerinin ve politikalarının tanıtılması. Türkiye'deki ve  Dünyadaki ulaştırma sistemlerinin ve politikalarının karşılıklı analizinin yapılarak kavratılması. Ulaştırma sistemlerine giriş, Ulaştırma sistemlerini belirleyen unsurlar, Ulaştırma politikaları ve ulaştırmanın fonksiyonları. Ulaştırma sektöründe fiyat unsuru ve yatırımlar. Ulaştırma sektöründe alt sistemler, AB’ de ulaştırma sistemleri, AB’ de uygulanan ulaştırma politikaları. AB’nin Türkiye de desteklediği ulaştırma programları. Türkiye’ de ulaştırma sistemleri, uygulanan ulaştırma politikaları. Taşıma servis ağları ve organizasyonu. Durak ve park alanı planlaması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002062020

STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİ

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Strateji kavramı, stratejik yönetim ve unsurları. Strateji türleri , misyon, vizyon, hedef, amaç, bütçe kavramları, stratejik başarı öyküleri ve stratejik yönetim örnek olay incelemeleri. Perakende lojistiği, gıda lojistiği, tekstil ve hazır giyim lojistiği, elektronik ürün lojistiği, otomotiv lojistiği, fuar ve etkinlik lojistiği, proje ve inşaat lojistiği, tehlikeli madde lojistiği, petrol ve türevleri lojistiği, boya ve türevi lojistiği, ilaç ve hastane lojistiği, atık geri dönüşüm ve tersine lojistik, toplam iş güvenliği ve risk yönetimi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002102020

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE A.B.

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Türkiye Ekonomisinin genel hatları ile incelenmesi, Türkiye‘ nin dış ticaret yapısı, Türkiye’nin uluslararası ticari ilişkileri ve AB-Türkiye İlişkilerinin Tarihçesi, müzakere süreci ve Türkiye’nin AB ülkeleri ile dış ticareti.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002122020

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: İş Hukukunun kapsamı, temel kavramları ve kaynakları, hizmet akdi, hizmet akdinin sona ermesi ve hukuki sonuçları, işin düzenlenmesi ile ilgili (çalışma süreleri, ücretli izin) genel konular, toplu iş hukuku (sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, uyuşmazlıklar ve çözüm yolları). İş hukukuna giriş, İş yasalarının kapsamı ve iş hukukunun uygulanma alanı, İş hukukunun temel kavramları ve iş kanunun kapsamı, İş ilişkisinin türleri ve kuruluşu, Tarafların hak ve borçları, İş ilişkisinin sona ermesi, özellikle fesih, Rekabet yasağı ve tazminatlar, Sosyal güvenlik hukukuna giriş, İşverenin sorumluluğunun kaynakları ve sorumluluk türleri, Kıdem tazminatı, İşsizlik sigortası, Alt işveren, ödünç iş ilişkisi vb Sendikaların faaliyetleri ve bunlardan yararlanma.

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002142020

ULUSLARARASI YAZIŞMA TEKNİKLERİ

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Uluslararası iletişim araçlarının tanıtımı, uluslar arası yazışmanın önemi, Uluslar arası yazışma teknikleri, Uluslar arası yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, uluslar arası görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar, örnek uygulamalar.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002162020

ELEKTRONİK TİCARET

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Elektronik ticaret kavramı, web sitesi tasarımı, E ticaretin işletmeye ve tüketiciye sağladığı avantajlar, E ticaret uygulaması yapan ulusal ve uluslar arası işletmeler ve uygulamaları, elektronik ticaret faaliyetlerini yürütmek.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002182020

PERAKENDE LOJİSTİĞİ

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Perakende lojistiği, gıda lojistiği, tekstil ve hazır giyim lojistiği, elektronik ürün lojistiği, otomotiv lojistiği, fuar ve etkinlik lojistiği, proje ve inşaat lojistiği, tehlikeli madde lojistiği, petrol ve türevleri lojistiği, boya ve türevi lojistiği, ilaç ve hastane lojistiği, atık geri dönüşüm ve tersine lojistik, toplam iş güvenliği ve risk yönetimi konularına değinilmektedir.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002202020

MESLEKİ YABANCI DİL II

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Temel seviyede dil bilgisi, iş konuşmaları, lojstik alanıyla ilgili okuma metinleri, lojistik terimleri ve iş mailleri.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002222020

 

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Kaynak araştırması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve rapor haline getirilmesi, hazırlanan raporun sunulması. Araştırma Yöntemlerine Giriş, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri, Değişkenlerin Tanımlanması, Teorik Çerçeve Geliştirilmesi – Modelleme, Hipotezlerin Yazılması, Nicel Ölçekler, Anket Formu Oluşturma, Veri Toplama, Verilerin İstatistik Paket Programlarında Kodlanması, Veri Analizi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002242020

TİCARET HUKUKU

 

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Tacir, ticari işletme, defterler, haksız rekabet, gibi konularda temel bilgilerin verilmesi ve basit hukuki sorunların belirlenmesi ve çözülmesi, kıymetli evrak ve kambiyo senetleri kavramı. Ticaret Hukukunun Yapısı Ticari İş, Ticari Sözleşmeleri Ticari Yargı Sistemi Dava Açma Süreleri Ticaret Sicil Memurluğu Unvan, Marka Ve Patent Ticaret Şirketleri Ticaret Şirketleri Pay Senetleri Ve Sermaye Araçları Pay Senetleri Ve Sermaye Araçları İflas Ve Rehin Kıymetli Evrak Kambiyo Senetleri Kavramı Kambiyo Senetleri Kavramı

 

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002262020

KAMBİYO MEVZUATI

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Temel bankacılık kavramları, mevduatla ilgili kavramlar, Kredilerle ilgili kavramlar, kambiyo senetleri ile ilgili kavramlar, kambiyoya ilişkin temel kavramlar. Mevduatla İlgili Kavramlar, Kredi ile İlgili Kavramlar Kambiyo Senetleri ile ilgili Kavramlar Kambiyoya İlişkin Temel Kavramlar Türk Parası ve Dövizlere İlişkin Hükümler Kıymetli Maden ve Taşlara İlişkin Hükümler  İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı İthalata Yönelik Kambiyo Mevzuatı Görünmeyen İşlemlere Yönelik Kambiyo Mevzuatı İthalat ve İhracat Bedellerinin Ödenmesi Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Kabul Kredili Ödeme Akreditifli Ödeme ve İşleyişi Akreditifli Ödemenin Türleri

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002282020

FİZİKSEL DAĞITIM SİSTEMLERİ

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Fiziksel dağıtım sistemlerinin temel kavramları, kapsamı, dağıtım sistemleri, dağıtım sistemlerini etkileyen çevresel faktörler, fiziksel dağıtım kanal alternatifleri, Fiziksel dağıtım kuruluş yerinin seçimi ve önemi, yurtiçi ve yurtdışı dağıtım teknikleri, fiziksel dağıtımda kullanılan araç çeşitleri, fiziksel dağıtımda müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002302020

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

S

2

1

2,5

3

Dersin İçeriği: Bir ülkenin gelişmesinde girişimlerin ve girişimcilerin rolü son derece önemlidir. Bu bağlamda Uygulamalı Girişimcilik dersi, kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlamaktadır. Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eş değer olup dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge ile öğrencilere kurmayı planladıkları işler için KOSGEB’den destek sağlanabilecektir.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

 

1858002322020

 

LOJİSTİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ

S

3

0

3

3

 

Dersin İçeriği: Grafik teorisi, taşımacılık ağları uygulamaları, taşıt programlama, kuyruk teorisi ve simülasyon konuları, Tesis planlaması, Karar verme, Doğrusal programlama, tamsayılı ve dinamik programlama ve simülasyon.

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002342020

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

S

3

0

3

3

                           

Dersin İçeriği: Tehlikeli maddelerin lojistik süreç içerisinde güvenli ve emniyetli bir şekilde taşınabilmesi için ilgili kurallar hakkında genel bilgi sahibi olmak 1 Tehlikeli maddelerin tanımlanması 2 Tehlikeli maddeler ile ilgili yasal düzenlemelerin öğrenilmesi 3 Tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması için gereken koşulların öğrenilmesi 4 Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi, taşınması, işaretlendirilmesi için gerekli bilgilerin edinilmesi 5 Tehlikeli madde taşımacılığında güvenlik kurallarının öğrenilmesi.

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002362020

LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Limanla ilgili konularda genel bilginin edinilmesi, liman ve terminal yönetimi işlevleri hakkında genel bilgilerin edinilmesi, edinilen bilgilerin liman yönetiminde karşılaşılan problemleri çözmede yararlanılması becerisinin sağlanması, liman gelir ve giderlerini belirleme becerisinin sağlanması, liman operasyonlarına ilişkin temel bilgilerin edinilmesi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002382020

TÜRK İŞARET DİLİ

S

1

1

1,5

3

Dersin İçeriği: İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/M/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1858002402020

OFİS PROGRAMLARI

S

2

1

2,5

3

Dersin İçeriği: Belge hazırlama denetim ve hızlı erişim sayfa düzeni ve yazdırma belgede çeşitli uygulamalar belge gönderimi sunum cihaz ve yazılımları sunum hazırlamak sunum hazırlamak sunum yapmak tablo ve grafik hesaplama yapma veri girişi veri türleri ve işlem veriye hızlı erişim rapor ve kayıt veri güvenliği web sayfası yayın ve güncelleme sanal yayınlar.

 

 

 

 

               

 


Oluşturma: 25 Aralık 2020