Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

Eğitim kalitemizin artırılması öğrenci başarılarının daha üst seviyelere çıkarılabilmesi amacıyla eğitim süreçlerini iyileştirmek ve arşivleme işlemlerine dair kullanılan DERS BİLGİ PAKETİ (BOLOGNA) yazılımı EĞİTİM TOPLANTISI Öğr. Gör. Barış SARDOĞAN'ın anlatımıyla ve Karahallı MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşenur ALTINAY başkanlığında tüm akademik ve idari personelimizin katılımıyla online olarak gerçekleştirilmiştir.


26 Aralık 2020