Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütücü olarak yer aldığı, Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek 2019 (TR33/19/TD/0101) projesi kapsamında fonlandırılan “Deri-Tekstil Sektörlerinde Tasarım Odaklı Profesyonel Gelişim Eğitimi” düzenlenmiştir. Bu eğitimlere Karahallı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Özkan KÖSE ve Öğr. Gör. Abdullah AKÇAN da katılarak katılım sertifikalarını teslim almışlardır.

 


19 Ocak 2020