Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

 

Dış Ticaret Programının temel amacı dış ticaret ve gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. 01.01.1996 yılında Türkiye'nin AB ile yapmış olduğu Gümrük Birliği anlaşması gereği on altı yıldan bu yana AB ile Türkiye arasında yasalarla ve diğer düzenlemelerle uyumlaştırma çalışmaları sürmüştür. 01 Aralık 2004 tarihinde ise tam uyum sağlanmıştır. Dış ticaret sorumlusu olarak yetişecek kişilere, temel dış ticaret bilgilerinin verilmesi amaçlanmıştır. Genel dış ticaret bilgilerinin yanı sıra firma içi iş akışına hâkim olabilmeleri amacıyla muhasebe, finansman, lojistik, vb. gibi alanlarda temel mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bunların yanı sıra uluslararası prenzatbl, aktif ve girişimci ruha sahip olabilmeleri için gereli bilgi ve beceri kazandırmaya çalışılmaktadır. Her düzeyde özel ve resmi kurum ve kuruluşların aradığı, insan kaynakları ihtiyaç sıralamasında önemli bir yer tutan dış ticaret sorumlusu adaylarına ileri düzeyde yabancı dil bilgisi vermek, onları çağdaş teknoloji kullanım becerileri ile donatmak ve en çok aranılan insan gücü haline dönüştürmek hedeflenmektedir. Bu program mezunları piyasalarda Gümrük Müşavir Yardımcısı ve devamında Gümrük Müşaviri olarak çalışabilmektedirler. Yeni uyum yasası ile birlikte dış ticaret ve gümrük alanlarında çalışan kesimin mevzuat bilgisine sahip olması gerekliliği ve üniversite mezunu olma zorunluluğu durumu, bu mesleği daha da cazip hale getirmektedir.

Özellikle bölgemizde, İzmir ve Manisa' da serbest bölgelerin oluşu, gümrüğün aktif bir biçimde çalışması bu programın açılmasını zorunlu hale getirmektedir. Uygun görülmesi halinde açılacak bu program, bölgemizdeki sanayi-ticaret odalarını, özel kurum ve kuruluşlarını gümrük mevzuatına uygun, mesleğine hakim ara elemanlarla destekleyecek ve bölgedeki dış ticaret potansiyelini artıracaktır.

Mezunlarımız ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaret ile ilgili iş kollarında çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda ve özel işletmelerde de görev alabilirler.

 

Bölümdeki Akademik Personel

Dış Ticaret bölümünde görevli iki akademisyen bulunmaktadır.

- Öğr. Gör. Selçuk SERT (Bölüm Başkanı)

- Öğr. Gör. Abdullah AKÇAN

 

Bölümle İlgili Sayısal Bilgiler

- Bölümde Şuan Aktif Öğrenci Sayısı : 34

- 2021 Yılında Bölümün Kontenjan Sayısı : 20

- 2020 YKS Yerleştirme En Düşük Puan : 210,36708 

- 2020 YKS Yerleştirme En Yüksek Puan : 225,99541

 

 

Dikey Geçiş Sınavı İle Geçebilecekleri Bölümler

 

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Ulusalararası İşletmecilik
 • Uluslar arası Ticaret
 • Uluslar arası Ticaret ve Finansman

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde yukarıdaki programlara kayıt yapabilirler. Lisans programı mezuniyeti sonrası öğrencilerin öğrenimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürdürmeleri programın amacına ulaşıldığının en büyük göstergesi olacaktır.

Dış Ticaret Bölümü Ders İçerikleri İçin BURAYA Tıklayınız.