Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

Bu program pasif durumdadır, Öğrenci almamaktadır.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün birinci hedefidir. Her düzeydeki özel ve resmi kurum ve kuruluşların aradığı, insan kaynakları ihtiyaç sıralamasında önemli bir yer tutan büro yönetici adaylarına ileri düzeyde yabancı dil bilgisi vermek, onları çağdaş teknoloji kullanım becerileriyle donatmak ve en çok aranılan insan gücü haline dönüştürmek hedeflenmektedir.

Okulumuzdan mezun olacak yönetici asistanları, üst düzey yöneticilere işletmelerde yardımcı olacak, holding ve büyük şirketlerde kendi kariyerlerini planlayabileceklerdir.

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir. Bu anlamda büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılar, yazışmaları yapar, yönetim dosya sistemini tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirir, teknolojileri etkin bir şekilde kullanır. Seyahatleri organize eder, toplantıları düzenler, gerekli tutanak ve raporların hazırlanmasını sağlar, seminer, kokteyl ve iş yemeklerinin organizasyonunu gerçekleştirir. Yöneticiye yönelik evrak, kayıt ve işleyişini kontrol altında tutar, yönetici ofislerinin görünümünü, kontrolünü ve estetiğini sağlar.

Bölümdeki Akademik Personel

Büro Yönetimi Yönetici Asistanlığı bölümünde görevli üç akademisyen bulunmaktadır.

- Öğr. Gör. Özkan KÖSE (Bölüm Başkanı)

- Öğr. Gör. Dr. Feden KOÇ

- Öğr. Gör. Abidin KEMEÇ

 

 

Dikey Geçiş Sınavı İle Geçebilecekleri Bölümler

-Halkla İlişkiler

-Büro Yönetimi ve Sekreterlik

-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı İşletme Bilgi Yönetimi

-Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

-Sağlık Yönetimi

 

-Yönetim Bilişim Sistemleri

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde yukarıdaki programlara kayıt yapabilirler. Lisans programı mezuniyeti sonrası öğrencilerin öğrenimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürdürmeleri programın amacına ulaşıldığının en büyük göstergesi olacaktır

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Ders İçeriklerini BURAYA Tıklayarak Görebilirsiniz.